هر چیزی یک عمر مفید دارد. در مورد وب سایت نیز به همین صورت است. عمر مفید یک وب سایت بین 3 تا 5 سال است. در واقع تکنولوژی های طراحی وب سایت و سبک های طراحی هر روز در حال پیشرفت و تغییر است. 5 سال دیگر شاید وب بسیار متفاوت با امروز باشد همانطور که 5 سال پیش بسیاری از امکانات امروزی وب وجود نداشت. پس علاوه بر اینکه مطالب سایت خود را به روز می کنید بعد از گذشت چند سال بهتر است در طراحی سایت خود بازنگری کنید.